Tukea voidaan myöntää pienille yrityksille, jotka sijaitsevat maaseudulla

(*. Poikkeuksena maataloustuotteiden ensiasteen jalostuksen harjoittaminen (**, jolloin tukea on mahdollista myöntää myös keskisuurille sekä kaupungissa sijaitseville yrityksille.

(* Maataloustuotteet
(** Maaseutualueen tukialuerajaus Oulun kaupungin alueella

Investoinnit:

 • koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan, rakentamiseen (ja rakennusten hankintaan), aineettomiin investointeihin
 • tavanomaisia tietokone- ja ohjelmistoinvestointeja ei tueta.
 • hakijan tulee rahoittaa investoinnista 25 % yksityisellä rahalla (tulot, pääomasijoitus, pankkilaina, Finnveran tueton laina/takaus).
 • tukiprosentti: 20-40 %

Investoinnin toteutettavuustutkimus

 • voidaan selvittää aineellisten investointien taloudellisia, teknisiä, toiminnallisia edellytyksiä ja toteuttamisen vaihtoehtoja
 • asiantuntijapalveluiden hankintaan
 • tuki 40-50 %

Perustamistuki:

 • Uudelle yrittäjälle uuden yrityksen perustamiseen tai toimivalle yritykselle liiketoimintansa uudistamiseen
 • ulkopuolisia asiantuntijakuluja esim. liiketoimintavalmennukseen, tuotekehityshankkeisiin, markkinointisuunnitelman laatimiseen, vientiselvityksiin
 • Tuki 5 000 – 35 000 euroa

Kokeilutuki

 • Uuden yritystoiminnan aloittamiseen liittyviin kokeiluihin
 • sekä alkavat että toimivat yritykset
 • hyvin suunniteltua uusien tuotteiden, palveluiden ja toimintamallien pienessä mittakaavassa tehtyä testausta, jolla on rajattu laajuus ja aikataulu
 • Tuki 2 000 – 10 000 euroa

Yritysryhmän kehittämishanke

 • 3–10 yritystä kehittää yhdessä toimintaansa ja samalla voidaan kehittää jokaista yritystä myös yrityskohtaisilla toimenpiteillä
 • Maaseuturahaston rahoitus 75 %, yritysten rahoitus yht. 25 %

Hankkeella tulee olla merkittävä vaikutus yrityksen liikevaihdon ja työpaikkojen kasvuun. Hankkeen kokonaisrahoituksen tulee olla kunnossa ennen avustuksen myöntämistä. Hakemukseen on liitettävä mm. liiketoimintasuunnitelma, hankekohtainen suunnitelma sekä muut toteuttamiseen, rahoitukseen, tukikelpoisuuteen ja kustannusten kohtuullisuuden arviointiin liittyvät asiakirjat.

Myös Leader-ryhmät myöntävät edellä mainittuja tukia. Niiden myöntämät yritystuet kohdistuvat pääsääntöisesti aloittaviin sekä 1-2 htv:n yrityksiin.

Lisätietoa:

Ruokavirasto

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Kalevi Hiivala, kalevi.hiivala@ely-keskus.fi, 0295 038 056
Anna Nikka, anna.nikka@ely-keskus.fi, 0295 038 563
Terhi Litmanen, terhi.litmanen@ely-keskus.fi, 0295 038 182
Saara Rautiola, saara.rautiola@ely-keskus.fi, 0295 038 017