Ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyvien yleishyödyllisten investointien ja kehittämishankkeiden haku kunnille ja muille yleishyödyllisille toimijoille, syksy 2019

Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskus pyytää Maaseuturahastoon rahoitusesityksiä toiminta-alueensa kunnilta ja muilta yleishyödyllisiltä toimijoilta ympäristön tilaa parantavista ja ilmastonmuutokseen liittyvistä kehittämis- ja investointihankkeista.

Tässä vaiheessa ELY-keskus suuntaa Maaseuturahaston varoja enintään kolme miljoonaa euroa ympäristön tilaa parantaviin rakentamis- ja kehittämishankkeisiin (myös yritysten verkostoitumiseen). Esimerkkejä:

  • reitistöt (vaellus ja retkeilyreitit, ei maastoliikennereitit),
  • vesihuolto
  • vesistöjen tilan parantaminen
  • ilmastonmuutokseen varautuminen (esim. tulvasuojelu)
  • merkittävät kulttuuriperintöä hyödyntävät/parantavat investoinnit

Hankkeiden tulee sijaita muualla kuin Oulun kaupungin keskustan alueella ja ne rahoitetaan pisteytysjärjestyksessä, jossa huomioidaan mm. hankkeiden laatu ja vaikuttavuus. Hankkeiden odotetaan tukevan maaseudun elinkeinojen kehittymistä ja elinvoimaisuutta. Hankkeiden valinnassa arvostetaan niiden uutuusarvoa. Valinnassa kiinnitetään huomiota myös hankkeen toteuttamisvalmiuteen sekä hakijan kykyyn aloittaa toteutus mahdollisimman pian valinnan jälkeen. Yksilöity investointisuunnitelma, sen pohjalta tehty tarkka kustannusarvio ja investoinnin edellyttämät luvat ovat rahoituksen ehtoina.

ELY-keskuksesta haettavissa maaseutuohjelman hankkeissa on käytössä kiinteät julkiset tukitasot, jotka vaihtelevat hanketyypin mukaan 50-100%.

Rahoituspäätökset tehdään ensisijaisesti valintajaksojen (31.10.2019 ja 31.3.2020) päätyttyä. Hankkeet tulee toteuttaa vuoden 2022 loppuun mennessä.

Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä ELY-keskuksen asiantuntijoihin

Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö, 0295 038 138

Kukka Kukkonen, asiantuntija, 0295 038232

Pirjo Onkalo, asiantuntija, 0295 038 108

sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi