Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Maaseuturahastoon toivotaan vuonna 2022 kehittämishankehakemuksia seuraaviin hakuteemoihin:

1. Luonnon monimuotoisuus ja kestävä luonnonkäyttö 

 • edistetään uusia tapoja hoitaa, ennallistaa, parantaa maa- ja metsätalousluonnon ja kulttuuriympäristön monimuotoisuutta (esim. kasvien, lintujen, pölyttäjien, vesieliöstön, maaperäeliöstön)

2. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen

 • kehitetään yritysten kanssa ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen varautumista sekä kestävän energian käyttöä
 • usean toimijan yhdessä toteuttamina, laaja-alaista asiantuntijuutta sisältäminä hankkeina

3. Maaseudun sosioekonomisen rakenteen kehittäminen

 • edistetään yhdenvertaisuutta ja sosiaalista osallisuutta maaseutualueilla, esim. nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden parantaminen
 • edistetään työllisyyttä ja työvoiman kohtaantoa, talouskasvua, maaseutuyritysten työvoiman saatavuutta, esim. hyvinvointi- ja palvelualat

4. Maaseutualueiden matkailun palvelujen kehittäminen ja lisääminen

 • esimerkiksi yritysten ympäristö- ja laatutyö, palvelumuotoilun hyödyntäminen
 • alueellinen/valtakunnallinen/kansainvälinen yhteistyö

5. Älykkään maaseudun aktivointi 

 • älykkäät kylät/maaseudut ovat maaseudun yhteisöjä, jotka edistävät omia ajankohtaisia aloitteitaan löytääkseen käytännölliset ratkaisut haasteisiin ja uusia mahdollisuuksia hyödyntää digitalisaatiota
 • älykkään maaseudun toimintatapojen kehittäminen laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kesken
 • esimerkiksi digitaalisuus, hajautettu energian tuotanto, jakamistalous

Vuoden 2022 kehittämishankkeiden hakuteemoilla valmistaudutaan vuonna 2023 alkavan uuden EU:n ohjelmakauden (CAP27) toteutukseen. Kehittämishankkeita voidaan hakea myös muihin maaseutuohjelman mahdollistaviin toimenpiteisiin, mutta valintajakson pisteytyksessä huomioidaan erityisesti hankkeet, jotka edistävät vuoden hakuteemoja.  

ELY-keskuksesta haettavien hankkeiden toteutusalueen laajuus tulee olla olevan maakunnallisesti merkittävä ja myös ylimaakunnallisten hankkeiden toteuttaminen on mahdollista. Vuonna 2022 kehittämishankehakemukset käsitellään kolmessa valintajaksossa. Kehittämishankkeiden rahoittaminen painottuu kevään valintajaksoihin, jotta hankkeille jää riittävä toteutusaika. 

Vuoden 2022 kehittämishankkeiden valintajaksot ovat:

 • 10.2021 – 31.1.2022
 • 2. – 30.4.2022
 • 5. – 30.9.2022

Hakemuksia voi esittää kaikkiin maaseuturahaston hanketyyppeihin ja toimenpiteisiin: eli yhteistyöhankkeita, maaseudun palveluiden kehittämishankkeita, koulutushankkeita ja tiedonvälityshankkeita sekä yleishyödyllisiä investointeja. Ainoastaan toimenpiteessä 7.3 laajakaistainfran rakentaminen ei ole enää käytössä – laajakaistat rahoitetaan elvytysvaroin.

Yritysryhmiä lukuun ottamatta kehittämishankkeiden toteutukseen osallistuminen tulee olla kaikille yrityksille ja toimijoille avointa. Hankkeiden suunnittelussa kannattaa huomioida myös jo rahoitetut hankkeet, joihin voi tutustua osoitteessa https://popikki.fi/ely-hankkeet/. Vuonna 2022 rahoitettavien kehittämishankkeiden toteutusaika voi jatkua vuoden 2024 syksyyn saakka.

Maaseuturahaston rahoitusinfon (20.10.2021) materiaalit löydät täältä:

Rahoitusinfo 20.10.2021 esitysmateriaali

Rahoitusinfo 20.10.2021 elpymisvarat

Maaseuturahaston rahoitusinfon (10.6.2021) materiaalit löydät täältä:

Rahoitusinfo 10.06.2021 esitysmateriaali

Lisätietoa laajakaistahankkeiden hakemisesta

Laajakaistahankkeiden rahoittaminen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus päivitetty 20.9.2021, voimassa toistaiseksi

Maaseuturahaston rahoitusinfon (12.2.2021) materiaalit löydät täältä:

Yritystuet ja kehittämishankkeet vuosi 2021

Katsaus CAP27 valmistelusta

CAP-suunnitelman yleiskuvaus

Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä ELY-keskuksen asiantuntijoihin

Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö, 0295 038 138

Kukka Kukkonen, asiantuntija, 0295 038 232

Pirjo Onkalo, asiantuntija, 0295 038 108

sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi