Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää Maaseuturahastoon hanke-esityksiä, joilla tuetaan maaseudun elinkeinojen toipumista, kehittymistä ja maaseudun elinvoimaisuutta asuin- ja työympäristönä.  

Hanke-esityksiä pyydetään erityisesti seuraaviin Pohjois-Pohjanmaan alueellisen suunnitelman toteuttamista tukeviin tavoitteisiin:    

1. Ilmastonmuutoksen varautumiseen ja ympäristömyönteiseen yritystoimintaan tähtäävät kehittämishankkeet    

2. Yleishyödyllisten investointien rakentaminen    

 • Reitistöt (vaellus- ja retkeilyreitit, ei maastoliikennereitit)   
 • Vesi- ja jätehuolto ja vesistöjen tilan parantaminen   
 • Laajakaistat  
 • Muut yleishyödylliset merkittävät investoinnit (kustannusarvio yli 180 000 €) 

3. Kokeiluhankkeet verkostojen kehittämiseen tai uusien verkostojen luomiseen sekä verkostojen viestinnän vahvistamiseen (aktivointihankkeina n. 100 000–150 000 €/hanke) seuraaviin teemoihin    

 • Maaseutumatkailun kehittäminen ja elpyminen   
 • Elintarvikealan vientiverkostot  
 • Kiertotalouden ja bioenergia-alan verkostojen kehittäminen kansainväliselle tasolle  
 • Ilmastopositiivisen maanviljelyn valtakunnalliset ja kansainväliset verkostot   
 • Metsäalan yrittäjien osaamisverkosto (mm. puunkorjuun ja metsäojituksen)
 • Puualan yritysten yhteistyöverkoston vahvistaminen Pohjois-Pohjanmaalla  

4. Selvitykset ja analyysit Pohjois-Pohjanmaan nykytilasta ja tulevaisuudesta (kertakorvaushankkeina (lump sum) n. 50 000–80 000 €/hanke) seuraavista teemoista:   

 • Maaseutuyritysten ja maatilojen liitännäiselinkeinojen tulevaisuusanalyysi   
 • Maaseutuyritysten palvelutarpeet tulevaisuudessa, millainen olisi tulevaisuuden maaseutuyrityspalveluiden verkosto     
 • Maatilojen uudet omistusmuodot ja työvoima kysymykset   
 • Etätyöskentelyn ja monipaikkaisen asumisen edistämisen keinot maaseudulla    

Pohjois-Pohjanmaata koskevat hankehakemukset tulee toimittaa ELY-keskukseen perjantaihin 22.1.2021 mennessä Hyrrä -järjestelmän kautta. Lisätietoa järjestelmästä ja tukiehdoista sekä hakuteemoista ELY-keskuksesta.

Haku on ehdollinen ja hankkeiden myöntö toteutuu käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa valtiontalouden lisäbudjetin valmistuessa tai ELY-keskuksen saadessa käyttöön muuta hankerahoitusta.   

Maaseuturahaston rahoitusinfon (2.10) materiaalit löydät täältä

Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä ELY-keskuksen asiantuntijoihin

Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö, 0295 038 138

Kukka Kukkonen, asiantuntija, 0295 038232

Pirjo Onkalo, asiantuntija, 0295 038 108

sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi