Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää Maaseuturahastoon hanke-esityksiä, joilla tuetaan maaseutuelinkeinojen elinvoiman kehittämistä.

Kehittämishankkeita voidaan hakea myös muihin maaseutuohjelman mahdollistaviin toimenpiteisiin, mutta valintajakson pisteytyksessä huomioidaan erityisesti hankkeet, joilla voidaan osoittaa olevan merkitystä alueen yritysten toimintaedellytysten kannalta. Toimintaedellytysten kehittäminen voi liittyä esimerkiksi kylien laajakaistahankeselvitysten tekemiseen, reitistöihin, matkailuyritysten elpymisen tukeminen tai elintarvikkeiden vientiin.

Hakijoita kannustetaan myös etsimään kehittämistyöhön mukaan uusia kumppaneita, jotka eivät ole vielä osallistuneet maaseudun kehittämistyöhön.  

Hakemuksia voi esittää kaikkiin maaseuturahaston hanketyyppeihin ja toimenpiteisiin eli yhteistyöhankkeisiin, maaseudun palveluiden kehittämishankkeisiin, koulutushankkeisiin ja tiedonvälityshankkeisiin sekä yleishyödyllisiin investointeihin. Ainoastaan toimenpiteessä 7.3 laajakaistainfran rakentaminen ei ole enää käytössä – laajakaistat rahoitetaan elpymisvaroista.

Hankkeiden suunnittelussa on tärkeää selvittää hankkeen kohderyhmän tarpeet ja hankesuunnitelmassa voi jo mainita yrityksiä, jotka ovat lupautuneet mukaan hankkeen kehittämistyöhön. Yritysryhmiä lukuun ottamatta kehittämishankkeiden toteutukseen osallistuminen tulee olla kaikille yrityksille ja toimijoille avointa. Hankkeiden suunnittelussa kannattaa huomioida myös jo rahoitetut hankkeet.

Kehittämishankkeiden ja yritystukien toteutusaika päättyy 31.12.2024. Kaikkien toimien pitää olla loppuun suoritettuja ja maksettuja 31.12.2025. Hankkeiden toteutusalueiden toivotaan olevan maakunnallisesti merkittäviä ja myös ylimaakunnallisten hankkeiden toteuttaminen on mahdollista. Vuoden 2021 kehittämishankkeiden valintajaksot ovat samat kaikissa ELY-keskuksissa.

Vuoden 2021 Maaseuturahaston kehittämishankkeiden valintajaksot (pl. laajakaistarakentamishankkeet):

  • 23.1 – 30.4.2021 
  • 1.5. – 30.9.2021

Vuoden 2021 Maaseuturahaston elpymisvaroista rahoitettavien laajakaistahankkeiden valintajaksot:

  • 20.5.2021 – 14.6.2021
  • 15.6.2021 – 30.9.2021

Ruokaviraston tiedote Laajakaistahankkeiden haun avautumisesta

Laajakaistahankkeiden rahoittaminen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 2.6.2021, voimassa toistaiseksi

Maaseuturahaston rahoitusinfon (12.2.2021) materiaalit löydät täältä:

Yritystuet ja kehittämishankkeet vuosi 2021

Katsaus CAP27 valmistelusta

CAP-suunnitelman yleiskuvaus

Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä ELY-keskuksen asiantuntijoihin

Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö, 0295 038 138

Kukka Kukkonen, asiantuntija, 0295 038 232

Pirjo Onkalo, asiantuntija, 0295 038 108

sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi