Tältä sivulta löydät Maaseuturahaston hankkeissa toteutettuja vapaasti ladattavia oppaita. Ota käyttöösi ja jaa eteenpäin!

Bioturvaopas maidontuottajille
Tautisuojauksen merkitys korostuu tilakoon kasvaessa. Tähän tarkoitukseen luotiin kuvallinen tautisuojaopas, josta bioturvan perusteita on helppo omaksua. Kylttien suunnittelussa on pyritty selkeyteen ja siihen että toimintaohjeet on helppo ymmärtää jo nopealla vilkaisulla, jopa vieraskielisenä. Kyltit ovat olleet pidettyjä ja paljon kysyttyjä. Eri kieliversioita löytyy täältä.

Kohti kestäviä etäkuntoutusratkaisuja
Kohti kestäviä etäkuntoutusratkaisuja: Arki lähemmäs -hankkeen toteuttama sähköisten korttien kokonaisuus etäkuntoutuksen kehittämiseen. Kortit sisältävät mm. esimerkkejä etäratkaisuista, joita kuntoutuksen asiakkaat ja työntekijät käyttivät etäkuntoutuspiloteissa. Materiaali on tarkoitettu käyttöön ja sitä voi vapaasti hyödyntää etäkuntoutuksen kehittämisessä sekä käytännön työssä.

Hävikistä hyvikiksi – Konsteja keittiöille ruokahävikin vähentämiseksi
Ruokahävikkiopas on suunnattu ammattikeittiöiden edustajille, ja sen tarkoituksena on antaa lukijalleen vinkkejä ruokahävikin hallintaan. Vinkit on koottu alalla toimivien ammattikeittiöiden testaamien ja hyväksi kokemien käytäntöjen pohjalta. Opas on tuotettu osana Luonnonvarakeskuksen ja MSL:n YLIKE-hanketta, ja sen sisältö on Oulun seudun ympäristötoimen terveystarkastajien tarkistama. Tutustu oppaaseen ja ota vinkit haltuun!

Yhteistyöllä tehokkuutta lantalogistiikkaan. Käsikirja ravinnekierrätysverkostolle
Ravinteiden tehokkaaseen kierrättämiseen etsitään uusia ratkaisuja. Karjanlanta on maatiloilla arvokas lannoitus- ja maanparannusaine, jonka hyödyntämistä voidaan edistää hyvällä suunnittelulla ja tilojen välisellä yhteistyöllä. Ravinnekierrätysverkosto, jossa lannan ravinteiden käyttö suunnitellaan yhteistyössä useamman tilan kanssa, on järkevä ja kustannustehokas ratkaisu silloin, kun pyritään alentamaan esimerkiksi hajanaisesta tilusrakenteesta johtuvia lannan suuria kuljetus- ja levityskustannuksia.

Kesäyrittäjäopas ja siihen liittyvät materiaalit
Kesäyrittäjäopas jakaa tietoa, kokemuksia, vinkkejä ja materiaaleja nuorten yrittäjyyden tukemiseen toteuttajaorganisaation näkökulmasta. Opas tarjoaa apua alueellisesti uuden Kesäyrittäjä-toiminnan käynnistämiseen tai jo olemassa olevan toiminnan kehittämiseen.