Maaseuturahaston hankkeita rahoittavat ELY-keskukset ja Leader-ryhmät.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

ELY-keskukset auttavat tekemään maaseudusta entistä paremman paikan asua, elää ja yrittää. ELY-keskukset myöntävät maaseuturahaston tukia, joita voidaan hakea muun muassa:

  • maatilojen investointeihin ja kehittämiseen
  • maataloustuotteiden jalostusta harjoittavien pk-yritysten investointeihin ja kehittämiseen
  • maaseudun mikro- ja pienyritysten investointeihin ja kehittämiseen
  • elinkeinojen toimintamahdollisuuksia edistäviin ja maaseudun elinvoimaisuutta lisääviin hankkeisiin

Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmät

Leader-ryhmä on rekisteröity yhdistys, jonka kantavana ajatuksena on paikallisen asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntäminen alueen kehittämisessä. Pohjois-Pohjanmaalla on 5 Leader-ryhmää, jotka tekevät omat kehittämisohjelmansa ja valitsevat toteutettavat hankkeet. Yhdistykset kannustavat maaseudun asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään uusia työpaikkoja ja yrityksiä.

Yhteystiedot:
Harri Kontio
050 321 5031
harri.kontio(at)nousevarannikkoseutu.fi