Tavastkengän nykyinen Kylätalo on alkujaan rakennettu kylän rauhanyhdistyksen toimitaloksi vuonna 1949. Komeassa hirsirakenteisessa talossa on iso juhlasali suurine ikkunoineen, keittiö ja yksi kamari, joka toimii kahvihuoneena. Yläkerrasta löytyy pieni kamari, jonne saarnamiehet majoitettiin.

Talo toimi seurojen pitopaikkana noin 40 vuoden ajan, aina vuoteen 1990 asti, jolloin se siirtyi Tavastkengän Maa- ja kotitalousseuran omistukseen. Seuraavina talossa toteutettiin sen historian ensimmäinen peruskorjaus, jonka aikana sen keittiön ajanmukaistettiin, sinne vedettiin vesi- ja viemäriputket ja tehtiin sisävessat.

Ensimmäisen peruskorjauksen jälkeen Kylätalo palveli kyläläisiä erilaisten juhlien ja tapahtumien pitopaikkana 25 vuoden ajan. Kyläyhdistys järjesti talossa muun muassa kyläpäiviä, lauluiltoja, tansseja ja erilaisia koulutustilaisuuksia. Yksityiset ihmiset vuokrasivat taloa syntymäpäivien ja häiden viettoa varten. Parhaimmillaan (tai pahimmillaan) taloon ahtautui jopa 130 henkilöä, mikä välillä hirvitti järjestäjiä. Lopulta kävikin niin, että paikalla käynyt palotarkastaja rajoitti sisäänottomäärän 60 henkilöön. Rajoitus haittasi erityisesti suosittujen lauluiltojen järjestämistä. Pian tämän jälkeen alkoi keskustelu talon kunnostamisesta. Seuran taloudellinen tilannekin mahdollisti peruskorjauksen aloittamisen, sillä hyvin kaupaksi käyneen kylähistoriakirjan myyntitulot antoivat seuran toiminnalle lisää liikkumavaraa.

Tavastkengän kylätoiminta on viimeisen kymmenen vuoden ajan ollut hyvin vireää ja yleensä juuri Kylätalo on ollut toiminnan keskuksena.

Tavastkengän Maa- ja kotitalousseura haki Suomen Kotiseutuliitolta avustusta korjaussuunnitelman ja piirustusten laatimiseen syksyllä 2013. Avustusta saatiin 5000 euroa ja suunnittelu pääsi käyntiin. Korjaussuunnitelman laatijaksi valittiin arkkitehti Ilpo Väisänen Oulusta. Asiantuntija-apua saatiin korjausrakennusmestari Juha Väyryseltä. Seuran puolesta valittiin rakennustoimikunta valvomaan ja ohjaamaan työn toteutusta.

Korjaussuunnitelmassa päätettiin purkaa juhlasalin näyttämö ja rakentaa salin päätyyn uusi ulko-ovi sekä siihen liittyvä terassi ja invaluiska. Talon seinät ja katto maalattaisiin uudelleen. Katolle asennettaisiin lumiesteet ja sadevesijärjestelmä. Salin ikkunat korjattaisiin ja lämmitysjärjestelmä uusittaisiin. Keittiön korjauksesta sekä lvi- ja sähkötöistä päätettiin laatia erilliset suunnitelmat. Vanha varastorakennus päätettiin purkamisen sijaan kunnostaa ja muuttaa kompostoivaksi käymäläksi.

Ilpo Väisäsen laatiman korjaussuunnitelma loppusumma oli hulppeat 94 259 euroa. Siitä noin puolet arvioitiin katettavan avustuksilla ja loput seuran omalla rahoituksella ja talkootyöllä. Talkootyön merkitys olisi suuri, koska ostotyönä näin mittavaa kunnostusta ei pystyttäisi tekemään. LVI- ja sähkötöitä lukuun ottamatta pitäisi työt tehdä omin voimin.

Peruskorjauksen lisäksi päätettiin taloon rakentaa lisää varastotilaa ja hankkia uusia koneita, laitteita ja kalusteita, joilla sen käyttöä voitaisiin lisätä ja monipuolistaa. Koska Kotiseutuliiton avustus oli tarkoitettu lähinnä korjaustöihin, päätettiin muita hankintoja varten tehdä erillinen Leader-hanke.

Tavastkengän kylätalo 3

Tavastkengän ulkovarasto ja kalustehankinnat -hanke sai myönteisen päätöksen Keskipiste-Leaderin hallitukselta keväällä 2016. Hankkeen kustannusarvioksi tuli 33 957 euroa, josta hanketuen osuus oli 75 % eli noin 25 500 €.

Tärkeimpiä hankintoja olivat juhlasalin uudet pöydät ja tuolit sekä ruoka- ja kahviastiasto sadalle hengelle. Kahvioon ostettiin vanhaan kalustukseen sopiva astiakaappi. Juhlasalin käyttöä helpotettiin hankkimalla sinne ilmalämpöpumppu, jonka avulla salia voidaan käyttää paremmin myös kylminä vuodenaikoina. Aiemmin salin lämmittämiseen käytettiin ainoastaan pönttöuunia. Yksi ilmalämpöpumppu oli hankittu jo aiemmin keittiön lämmittämiseen.

Juhlasaliin hankittiin AV-laitteistoa: projektori, valkokangas, äänentoistolaitteet ja pimennysverhot. Nämä yhdessä taloon jo aiemmin hankitun 100 megan valokuituyhteyden kanssa mahdollistavat erilaisten esitelmien ja luentojen pitämisen mutta myös viihdekäytön, esimerkiksi kiertävien elokuvateattereiden vierailut.

Tavastkengän kylätalo 2

Korjaushankkeessa Kylätalolle rakennettiin terassi, joka lisää talon kapasiteettia varsinkin kesätapahtumissa. Terassin kalustamisessa päätettiin hyödyntää talon vanhoja penkkejä ja ostaa lisäksi kolme uutta pöytää ja tuoleja.

Kylätalon turvallisuutta parannettiin hankkimalla sinne lisää palovaroittimia, häkävaroitin sekä murtohälyttimiä. Kaikki hälyttimet ovat langattomia ja etäilmoittavia, jolloin talon ollessa tyhjillään saadaan hälytykset matkapuhelimiin.

Toiminnan helpottamiseksi ja käytön lisäämiseksi Kylätalolla tarvittiin myös lisää varastotilaa. Uudeksi ulkovarastoksi rakennettiin perinteinen kaksiosainen parilato. Varasto sijoitettiin piha-alueen laajennukselle, jonka seura osti Pyhännän kunnalta vuonna 2015.

Uusi varastotila vapautti varsinaisen Kylätalon tiloja muuhun käyttöön. Varaston toiseen osaan sijoitettiin Kylätalon vanhat penkit sekä muut harvemmin käytettävät tavarat ja kalusteet. Toista osaa käytetään halkovarastona.

Tavastkengän Kylätalon peruskorjaus- ja kehittämishanke kesti kaikkiaan yli kolme vuotta. Korjaussuunnitelma hyväksyttiin huhtikuussa 2014, työt aloitettiin huhtikuussa 2015 ja remontti valmistui huhtikuussa 2017. Yhteensä korjaustöihin kului yli 2 000 talkootyötuntia, joista osa tehtiin kansainvälisen työleirin voimin. Ilman tätä valtavaa talkootyön määrää hanke ei olisi ollut mahdollinen. Luonnollisesti myös rahaakin hankkeeseen kului. Kun mukaan lasketaan talkootyön arvo, nousee hankkeiden kokonaissumma lähes 120 000 euroon!

Tavastkengän kylätoiminta on viimeisen kymmenen vuoden ajan ollut hyvin vireää ja yleensä juuri Kylätalo on ollut toiminnan keskuksena. Nyt toteutettujen hankkeiden myötä talon käyttö tulee varmasti lisääntymään ja monipuolistumaan. Ensimmäinen etäluento järjestettiin Kylätalolla heti peruskorjauksen valmistuttua toukokuussa 2017: Varsinainen luento pidettiin Haapavedellä, mutta osa yleisöstä seurasi sitä etänä Tavastkengältä käsin. Etäkoulutus on vain yksi talon tarjoamista mahdollisuuksista. Tulevaisuudessa tekniikan kehitys mahdollistaa nykyistä paljon monipuolisemmat sähköiset palvelut, joita aiomme ottaa käyttöön Tavastkengällä ensimmäisten joukossa.

Tarinoita toimijoilta

Artikkeli

9.12.2022

Vaelluskalojen mahdollisuuksia liikkumiseen parannetaan

Lue lisää

Artikkeli

26.10.2022

Säästöä maaseudun yritysten sähkölaskuun – tukea voi hakea 30.11.2022 saakka

Lue lisää

Artikkeli

1.9.2022

Pohjois-Pohjanmaan joutoalueet hiiltä sitoviksi metsiksi

Lue lisää

Artikkeli

6.5.2022

Tietoa ja taitoa joutoalueiden metsittämiseen toimijoille ja metsänomistajille

Lue lisää

Artikkeli

14.4.2022

Uusi metka-rahoituslaki ja metsäsertifiointikriteerit edellyttävät esteellisten rumpujen korjausta

Lue lisää

Artikkeli

4.2.2022

Leader-toimintaan 11 miljoonan lisärahoitus

Lue lisää

Artikkeli

10.12.2021

Elpymisrahoitusta tarjolla maaseutuyrityksille uusiutuvaan energiaan ja biokaasuinvestointeihin

Lue lisää

Artikkeli

3.12.2021

Suunnittelukilpailu seuloi meluseinän ja sillan ideat

Lue lisää

Yleishyödylliset

11.11.2021

Vesistörumpujen esteellisyys

Lue lisää

Artikkeli

2.11.2021

Kaitajärven kosteikon maastoesittely

Lue lisää

Artikkeli

20.10.2021

Mikro- ja pienyritykset: energiaratkaisuilla ja resurssitehokkuudella kustannussäästöjä

Lue lisää

Artikkeli

20.4.2021

Merenranta-alueita hoitavien viljelijöiden tietotarpeita kartoitetaan kyselyllä

Lue lisää

Yleishyödylliset

11.1.2021

Pohjois-Pohjanmaan puurakennuskohteista esittely

Lue lisää

Artikkeli

9.7.2020

Tavoitteena tuhat kiloa kuusenkerkkää

Lue lisää

Artikkeli

20.5.2020

Uusi väliaikainen koronakriisituki maaseudun yrityksille

Lue lisää

Yleishyödylliset

17.4.2020

Yhdistyksistä hyvinvointia Pohjois-Pohjanmaalle

Lue lisää

Uudet hankkeet

25.9.2019

Peltojen kuivatus kuntoon peruskuivatuksella

Lue lisää

Yritysjutut

3.9.2019

Leader-rahoitusta saaneet maaseudun uudet yritykset menestyvät koko maan keskivertoyrityksiä paremmin

Lue lisää

Uudet hankkeet

28.8.2019

Ruokaa kestävästi ja vastuullisesti -hanke tuo kuntakiertueen Iihin, Kuusamoon ja Raaheen

Lue lisää

Yleishyödylliset

26.6.2019

Digitalisaatio avaa uusia mahdollisuuksia etäkuntoutuspalveluihin

Lue lisää

Uudet hankkeet

26.6.2019

Elämysten tapahtumamaakunta -hanke on aloittanut Pohjois-Pohjanmaan alueella

Lue lisää

Yleishyödylliset

13.6.2019

Vanhat koneet esille ympärivuotisesti

Lue lisää

Yleishyödylliset

20.5.2019

Biotalous aktivoi liiketoimintaa Oulun seudulla

Lue lisää

Lähiliikuntapaikat | Yleishyödylliset

8.5.2019

Maaseudulla rakennetaan valtavasti lisää liikuntapaikkoja – talkootyö ja maaseuturahasto avainasemassa

Lue lisää

Yritysjutut

23.4.2019

Viljakas – maatilojen ekologinen edelläkävijä

Lue lisää

Artikkeli

15.4.2019

Pelson vankilatilan lehmille ja lampaille etsitään uutta kotia

Lue lisää

Yleishyödylliset

8.4.2019

VAU!HAUS työtilassa työskennellään yksin ja yhdessä

Lue lisää

Yritysjutut

22.3.2019

Kuntokeskus Prässin oma konsepti liikuttaa taviksia ja huippu-urheilijoita

Lue lisää

Yritysjutut

22.3.2019

IT-alalta teiden huoltoon maaseudulle

Lue lisää

Yleishyödylliset | Ympäristö

21.3.2019

Koivunmahlaa tutkitaan Pohjois-Pohjanmaalla

Lue lisää

Yritysjutut

6.3.2019

Pellepariskunta ottaa kiertueista kaiken hyödyn – eniten esityksiä ajomatkojen päässä

Lue lisää

Yritysjutut

5.3.2019

Hamppubetonista uusi kilpailija rakennusmarkkinoille

Lue lisää

Yritysjutut

28.2.2019

Kuituhamppu kukoistukseen Pohjois-Pohjanmaalla – päämääränä jatkojalostus

Lue lisää

Yritysjutut

22.2.2019

Betonisäiliöt puhtaiksi uudella menetelmällä

Lue lisää

Yritysjutut

5.2.2019

Monipuolisia liikuntapalveluja myös maaseudulla

Lue lisää

Kylät | Yleishyödylliset

4.2.2019

Sammutusauto sai sittenkin jäädä Oijärvelle

Lue lisää

Yritysjutut

22.1.2019

PuunHelinällä kunnioitetaan huonekalujen tarinaa

Lue lisää

Yleishyödylliset

7.1.2019

Suuret palvelut, pienet yritykset

Lue lisää

Yleishyödylliset | Ympäristö

19.12.2018

Tulvan korkeudet havainnollistuvat tulvapuistoissa

Lue lisää

Yritysjutut

4.12.2018

Maisema Oulujoelle

Lue lisää

Harrastus | Yleishyödylliset

26.11.2018

Pallo hallussa ympäri vuoden

Lue lisää

Kylät | Yleishyödylliset

13.11.2018

Kolme pariskuntaa pelasti vanhan meijerin

Lue lisää

Yritysjutut

8.11.2018

Arvokas loppu lemmikille

Lue lisää

Kansainvälisyys | Nuoret

30.10.2018

Nuoret suunnannäyttäjinä Skotlannissa

Lue lisää

Yleishyödylliset | Ympäristö

23.10.2018

Kyläyhdistys vesistöjen asialla

Lue lisää

Yritysjutut

17.10.2018

Maatilan arki hoivaa ja kuntouttaa

Lue lisää

Yleishyödylliset

12.10.2018

Wanha Raahe sai perinnemestarin

Lue lisää

Yritysjutut

5.10.2018

Oijärven oma monitoimikyläkauppa

Lue lisää

Yritysjutut

2.10.2018

Pariisista Posiolle

Lue lisää

Harrastus | Yleishyödylliset

27.9.2018

Koiraharrastus sai uutta kipinää

Lue lisää

Yritysjutut

26.9.2018

Kulkukoira puhuu jo ruotsia

Lue lisää

Kulttuuri | Yleishyödylliset

24.9.2018

Saaren uusi elämä

Lue lisää

Yritysjutut | Yritysryhmät

20.9.2018

Luontomatkailuyritysten reviiri laajenee

Lue lisää

Harrastus | Yleishyödylliset

8.9.2018

Pienestä suurta – Aakonvuori kasvoi liikunta- ja tapahtumakeskukseksi

Lue lisää

Yritysjutut

8.9.2018

Oluita Suomen puhtaimmasta lähdevedestä

Lue lisää

Lähiliikuntapaikat | Yleishyödylliset

6.9.2018

Rullailua, hengailua ja vaikuttamisen oppitunti

Lue lisää

Yritysjutut

6.9.2018

MeriRaahe tuo saariston joka aistille

Lue lisää

2.9.2018

Vuoden 2018 maaseututoimija on valittu

Lue lisää

Yleishyödylliset

29.8.2018

Kivikauden kylä uudistui

Lue lisää

Yleishyödylliset | Yrittäjät

23.8.2018

Yrittäjille apua markkinointiin ja verkostojen luomiseen

Lue lisää

Kulttuuri | Yleishyödylliset

21.8.2018

Valoa ja ääntä ympäri vuoden

Lue lisää

Lähiliikuntapaikat | Yleishyödylliset

16.8.2018

Frisbeegolfille pyhitetty Pikkarala

Lue lisää

Uudet hankkeet

8.8.2018

Startup Refugees tukee maahanmuuttajien työllistymistä

Lue lisää

Kulttuuri | Yleishyödylliset

24.7.2018

Vanhasta meijeristä elämäntäyteinen Kulttuurikeskus Kirnu

Lue lisää

Yritysjutut

14.6.2018

Lemmikin viimeinen matka

Lue lisää

Yleishyödylliset

13.6.2018

Yrittäjyysvalmennuksella lisää naisyrittäjiä

Lue lisää

Elintarvikeala | Yleishyödylliset

8.6.2018

Antibioottien ja torjunta-aineiden vähäinen käyttö näkyvät tilastoissa

Lue lisää

Yleishyödylliset

6.6.2018

Yhteisöllistä etätyötä

Lue lisää

Elintarvikeala

6.6.2018

Sopivien tuotteiden määrä elintarvikeviennin pullonkaulana – uusi konsepti kiihdyttää viennin kasvua

Lue lisää

Harrastus | Yleishyödylliset

24.5.2018

Ilmojen halki käy tervalentäjän tie

Lue lisää

Harrastus | Yleishyödylliset

23.5.2018

Rahoitusta harrastus- ja lähiliikuntapaikoille

Lue lisää

Yritysjutut

23.5.2018

Maailman parasta jugurttia

Lue lisää

Kylät | Yleishyödylliset

14.5.2018

Kylätalon korjauksesta vipinää Tavastkengälle

Lue lisää

Yritysjutut

24.4.2018

Kuljetus Kassinen pesee kaikki

Lue lisää

Rahoitus

24.4.2018

ELY-keskus rahoittaa maaseudun yrittäjyyttä ja elämän laatua

Lue lisää

Kulttuuri | Yleishyödylliset

23.4.2018

Muotoilubussi tuo askartelutoimintaa kouluajan ulkopuolelle

Lue lisää

Matkailu | Yritysjutut

16.4.2018

Kovaa tulosta Koillismaalla

Lue lisää

Yleishyödylliset

5.4.2018

Aistitoimintaa ja liikuntaa edistävä elämyspuutarha kohoaa Kannukseen

Lue lisää

Yleishyödylliset | Ympäristö

27.3.2018

Tulvat voivat yhä yllättää – varautuminen kannattaa

Lue lisää

Kulttuuri | Yleishyödylliset

21.3.2018

Siikajoen alikulkutunnelit muuttuvat kohtaamispaikaksi ja taidegalleriaksi

Lue lisää

Elintarvikeala

20.3.2018

Ruokariihessä puitiin Pohjois-Pohjanmaan elintarvikealaa

Lue lisää

Yleishyödylliset | Ympäristö

20.3.2018

Rahjan saariston luontokohteet kuntoon

Lue lisää

Yleishyödylliset | Yrittäjät

16.3.2018

Yritysten välinen yhteistyö kuntoon tapahtumien myötä

Lue lisää

Laajakaistat

22.2.2018

Laajakaistainfo.fi on portti parempiin yhteyksiin

Lue lisää

Yleishyödylliset

30.1.2018

Arkipäivän apua työttömille

Lue lisää

Kulttuuri | Yleishyödylliset

5.1.2018

Vanhoista aitoista uusi kohtaamispaikka

Lue lisää

Yritysjutut

2.1.2018

Villa Korkatti heräsi uuteen eloon nuorten yrittäjien käsissä

Lue lisää

Yleishyödylliset

12.12.2017

Tuokiotuvalla vuosittain 12 000 kävijää

Lue lisää

Reitistöt | Yleishyödylliset

4.12.2017

Kurjenjoesta viihtyisä kalastuskohde

Lue lisää

Yritysjutut

28.11.2017

Pakuria kansainvälisille markkinoille

Lue lisää

Harrastus | Yleishyödylliset

14.11.2017

Sopimuspalokuntien lähtövarmuus paranee

Lue lisää

Yritysjutut

9.11.2017

Käsin tehty puukko on kaunis käyttöesine

Lue lisää

Uudet hankkeet

31.10.2017

Digi haltuun!

Lue lisää

Energia | Yleishyödylliset

19.10.2017

Saksalainen kylä investoi 50 miljoonaa euroa uusiutuvaan energiaan

Lue lisää

Lähiliikuntapaikat | Yleishyödylliset

10.10.2017

Aittolassa puhalletaan yhteen hiileen

Lue lisää

Harrastus | Yleishyödylliset

5.10.2017

Posiolla harrastetaan agilityä sisähallissa

Lue lisää

Kylät | Yleishyödylliset

4.10.2017

Elävä kylä houkuttelee asujia

Lue lisää

Yritysjutut

26.9.2017

Isokenkäisten Klubi uudisti tilojaan

Lue lisää

Kulttuuri | Yleishyödylliset

26.9.2017

Kulttuuritalo Päiväkodin elämää

Lue lisää

Kiertotalous | Yleishyödylliset

25.9.2017

Hävikkipiste kiinnosti kuluttajia

Lue lisää

Harrastus | Yleishyödylliset

22.9.2017

Posiolla kartoitetaan uusia suunnistusmaastoja

Lue lisää

Nuoret | Yleishyödylliset

19.9.2017

Matalan kynnyksen mahdollisuus nuorille

Lue lisää

Uudet hankkeet | Yleishyödylliset

18.8.2017

Rajaton Verkosto

Lue lisää

Kulttuuri | Yleishyödylliset

15.8.2017

”Ollaan me saatu hyvä teatteri aikaan!”

Lue lisää

Yritysjutut

15.8.2017

Kujalan Porotila rakentaa uutta perinteitä kunnioittaen

Lue lisää

Yritysjutut

15.8.2017

25 vuoden osaamisella löytyy oikea sävy

Lue lisää

Lähiruoka | Yleishyödylliset

15.8.2017

Katuruokamarkkinoilla maistuvat Kuusamon luonnon parhaat maut

Lue lisää

Kylät | Yleishyödylliset

4.7.2017

Koko kylän yhteinen olohuone

Lue lisää

Laajakaistat | Yleishyödylliset

21.6.2017

Kesäkuitua Lakeuksilta

Lue lisää

Nuoret | Yleishyödylliset

19.6.2017

Satumetsän kautta kosketuksia luontoon

Lue lisää

Artikkeli

18.6.2017

Ideoita maaseuturahaston hanke- ja yritystukien hakuun

Lue lisää

Laajakaistat | Yleishyödylliset

17.6.2017

Valokuitu on kilpailukykyä ja elinvoimaa

Lue lisää