Tähän ydinkysymykseen etsii vastauksia Arki lähemmäs -hanke. Tavoitteena on, että etäkuntoutuksessa osataan käyttää sopivia teknologisia ratkaisuja, jotka lisäävät asiakkaiden kotona asumisen mahdollisuuksia ja arjessa selviytymistä. Oleellista on hyödyntää kuntoutumisen tukena asiakkaan lähiseudun ympäristöjä, alueellisia erityispiirteitä ja voimavaroja, jotka vahvistavat myös maaseutualueiden elinvoimaa.

Yhteensä yhdeksänhenkiseltä hanketiimiltä löytyy osaamista niin sosiaalialalta fysio- ja toimintaterapiasta sekä vanhustyöstä kuin tietojenkäsittelystä ja tuotantotaloudestakin.

– Valmisteluporukka ja lopullinen tiimi on pitkälti sama, joten pääsimme hyvin vauhtiin, kertoo projektipäällikkönä toimiva toimintaterapian lehtori Pirjo Lappalainen.

Hankkeen pilottialueina toimivat Kuusamo, Ii ja Pudasjärvi.

Kokemuksia jaetaan ja yhteistyötä tehdään myös muun muassa Innovaatioalusta hyvinvoinnin kehittämiseen Lapissa ja Rajaton Verkosto -hankkeiden kanssa. Pyrkimyksenä on luoda Pohjois-Suomen alueelle yhteinen etäkuntoutuksen osaamisverkosto.

Monipuoliset tarpeet

– Meillä on hyvin kirjava joukko pilotteja lähtien perinteisistä videovälitteisistä yhteyksistä aina pelillisiin virtuaalitodellisuusratkaisuihin. Pyrimme esittämään mahdollisimman monipuolisia ratkaisuja, ettei kaikki olisi aina vain sitä suoraa etäteknologiaa.

– Kehitettävien keinojen tulisi olla helposti lähestyttäviä, joustavia ja kustannustehokkaita. Unohtamatta kestävän kehityksen näkökulmaa, hanketyöntekijänä toimiva tietojenkäsittelyn ja tilastotieteen menetelmien lehtori Kirsi Jokinen täydentää.

Tarpeet ovat moninaiset, kun olosuhteet vaihtelevat ja kohderyhmä on syrjäytymisuhan alla olevista nuorista ikäihmisiin ja työelämän ulkopuolelle jääneisiin. Tarvekartoituksissa keskustellaan, minkälaista osaamista ammattilaisilla ja asiakkailla on valmiiksi, ja minkälaista osaamista tarvitaan, että päästään liikkeelle uudenlaisessa tavassa toimia. Tarkoitus ei ole mennä teknologia edellä, vaan se on yksi uusi työkalu, joka otetaan tarvittaessa käyttöön.

Digitalisaatio avaa uusia mahdollisuuksia etäkuntoutuspalveluihin 1

– Organisaatioista tulee paljon hyvä ideoita tarpeista ja meidän hommana on löytää sopivat keinot. Jos sellaista ei ole valmiina, niin sitten haetaan uusia ratkaisuja, hän jatkaa.

Yhtenä pilottina on tarve nuorten mielialan kartoittamiseen ja seuraamiseen, koska vastaanottokäynnillä selviää aina vain nuoren sen hetkinen tilanne.

– Käytiin läpi sovelluksia, joiden avulla nuori itse voi seurata mielialaansa ajasta ja paikasta riippumatta. Ratkaisuksi löytyi Daylio-sovellus, jossa voi helposti kuvakkeiden avulla kertoa päivän kulusta.

Toisenlaisena esimerkkinä Kuusamossa tuli esille, että fysio- ja toimintaterapeuteilla on paljon veteraanien kartoittavia kotikäyntejä pitkien matkojen päähän. Paikkoihin, joissa jo käy kotihoidon työntekijä.

– Mietittiin, että voisiko sen fysioterapeutin tai toimintaterapeutin osuuden hoitaa etänä. Päädyttiin siihen, että se on mahdollista, mutta etäyhteyden käytön täytyy olla ammattilaisten välistä konsultaatiota.

Mentorointi tärkeässä roolissa

Jo hankkeen valmisteluvaiheessa kävi pilottialueilla selväksi, että koulutus ja mentorointi ovat erityisen tärkeät osa-alueet. Niiden avulla voidaan varmistaa, että alan ammattilaisilla on tarvittava erityisosaaminen etäkuntoutuspalvelujen tarjoamiseksi.

– Tarvitaan työntekijöiden mentorointia. Emme voi vain viedä laitteita paikalla, että alkakaa toteuttamaan, Lappalainen tähdentää.

Kokemusten mukaan niissä organisaatioissa, joissa on panostettu työprosesseihin eli esimerkiksi nimetty digikummeja tai virtuaalityöntekijöitä, on muutos lähtenyt paremmin käyntiin.

– Meillä oli Kuusamossa koko päivän simulaatioharjoitus, jossa oli näyttelijöille käsikirjoitettu asiakkaiden roolit. Asiantuntijat harjoittelivat heidän kanssaan reaaliaikaisen kuva- ja ääniyhteyden kautta erilaisia tilanteita, Jokinen kertoo.

Palaute konkreettisesta harjoittelusta oli hyvin positiivista.

 – Näin voimme mallintaa tilanteita hyvässä hengessä. Laittaa harjoitus poikki ja kokeilla tarvittaessa uudestaan.

– Tässä hankkeessa on erilaista se, että panostetaan voimakkaasti koulutukseen, jotta tulee varmuus niihin reaalitilanteisiin, joissa terapeutti on vaikka 30 kilometrin päässä asiakkaan luona, Lappalainen summaa.

Digitalisaatio avaa uusia mahdollisuuksia etäkuntoutuspalveluihin 2

Tietoturva ja muut haasteet

Hanke kohtaa myös monenlaisia haasteita. Teknisen tuen pitää olla kunnossa, että uusi toimintatapa pysyy käytössä. Ongelmia pyritään parhaan mukaan ennakoimaan.

– Päivitykset ovat kaikissa ekosysteemeissä jatkuvia, mikä voi tuoda mukanaan ongelmia. Ohjelmistontekijät eivät välttämättä pysy niiden perässä. Palveluiden pitää kuitenkin olla jatkuvasti saatavilla sillä, jos jokin asia ei toimi, niin voi olla, että käyttö loppuu siihen, kuten muidenkin apulaitteiden kanssa, hankkeen tekninen asiantuntija Arto Taimen pohtii.

– Lisäksi haasteina ovat esimerkiksi yhteysongelmat. Reaaliaikainen videosyöte on vaativaa liikennettä, hän jatkaa.

Yllättävinä etäyhteyksien haasteina voi olla taustamelu, kuten radion äänet tai asiakkaan lukeman sanomalehden rapina. Etänä ei pysty samalla tavalla käyttämään aisteja kuin paikan päällä. Nuorten tapauksissa haasteita aiheuttaa se, että ratkaisujen pitää olla heti saatavilla matkapuhelimessa. Erityisesti tietosuoja aiheuttaa pohdintaa.

– Olemme tehneet paljon työtä sen eteen, mikä on tietoturvallinen ja soveltuva tapa nuorten etäyhteyteen työntekijän kanssa. Tämä hanke on siinä mielessä hyvä, että pystymme testaamaan ja miettimään ja aina sen paikallisen IT-väen kanssa, mikä on heille sopiva keino, Lappalainen sanoo.

– Potilasturvallisuuden ja tietosuojan täytyy toteutua etäasioissa samalla tavalla kuin vastaanottokäynneillä, Jokinen muistuttaa.

Digitalisaatio avaa uusia mahdollisuuksia etäkuntoutuspalveluihin 3

Kohti hankkeen loppua

Vuoden 2020 loppuun valmistuva hanke on nyt puolessa välissä. Prosessissa ollaan osaamisen kehittämisessä eli koulutus- ja mentorointitoiminnan vaiheessa. Seuraavaksi siirrytään yhteiskehittämiseen.

– Emme oikeastaan vielä tiedetä minkälaisia hyviä toimintamalleja voi tulla vastaan. Ne pysyvät hyvät mallit syntyvät sitten organisaatioiden tarpeista, Lappalainen miettii.

Jokinen kertoo odottavansa innolla syksyllä käynnistyvää PeiliVision pilotointia. Se on virtuaalitodellisuusratkaisu ihmisille, jotka tarvitsevat intensiivistä kuntoutusta pidemmän matkan päässä, eikä työntekijä pysty välttämättä joka päivä käymään.

– Ajattelen, että virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksien hyödyntäminen on iso juttu, kun etäisyydet ovat pitkät. Asiakkaat kokevat tärkeänä, että harjoituksia voidaan tehdä kotona. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö olisi myös kontaktikäyntejä.

– Asiakkaalla on langattomat virtuaalilasit ja hän voi riippumatta terapeutin läsnäolosta toistaa rajattomasti harjoituksia. Harjoitukset voidaan personoida aina kuntoutujan mukaan, mikä lisää tavoitteellisuutta. Harjoitusten data tallentuu, jotta edistymistä voidaan seurata, Taimen valottaa pilottia.

Myös Kuusamossa jo kokeiltuja simulaatioharjoituksia jatketaan syksyllä. Etäkuntoutuksesta voi muodostua mielekäs tapa tehdä töitä perinteisen tavan rinnalle.

– Hankkeen päätyttyä toivon, että nämä eivät jäisi vain kokeiluiksi, vaan uudet ratkaisut jalkautuisivat pilottialueilla työelämän toimijoiden käyttöön.

Keväällä 2018 aloitetun yhteensä 276 372,64 euron hankkeen päätoteuttajana toimii Oulun ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat Lapin ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto.

Digitalisaatio avaa uusia mahdollisuuksia etäkuntoutuspalveluihin 4

Tarinoita toimijoilta

Artikkeli

9.12.2022

Vaelluskalojen mahdollisuuksia liikkumiseen parannetaan

Lue lisää

Artikkeli

26.10.2022

Säästöä maaseudun yritysten sähkölaskuun – tukea voi hakea 30.11.2022 saakka

Lue lisää

Artikkeli

1.9.2022

Pohjois-Pohjanmaan joutoalueet hiiltä sitoviksi metsiksi

Lue lisää

Artikkeli

6.5.2022

Tietoa ja taitoa joutoalueiden metsittämiseen toimijoille ja metsänomistajille

Lue lisää

Artikkeli

14.4.2022

Uusi metka-rahoituslaki ja metsäsertifiointikriteerit edellyttävät esteellisten rumpujen korjausta

Lue lisää

Artikkeli

4.2.2022

Leader-toimintaan 11 miljoonan lisärahoitus

Lue lisää

Artikkeli

10.12.2021

Elpymisrahoitusta tarjolla maaseutuyrityksille uusiutuvaan energiaan ja biokaasuinvestointeihin

Lue lisää

Artikkeli

3.12.2021

Suunnittelukilpailu seuloi meluseinän ja sillan ideat

Lue lisää

Yleishyödylliset

11.11.2021

Vesistörumpujen esteellisyys

Lue lisää

Artikkeli

2.11.2021

Kaitajärven kosteikon maastoesittely

Lue lisää

Artikkeli

20.10.2021

Mikro- ja pienyritykset: energiaratkaisuilla ja resurssitehokkuudella kustannussäästöjä

Lue lisää

Artikkeli

20.4.2021

Merenranta-alueita hoitavien viljelijöiden tietotarpeita kartoitetaan kyselyllä

Lue lisää

Yleishyödylliset

11.1.2021

Pohjois-Pohjanmaan puurakennuskohteista esittely

Lue lisää

Artikkeli

9.7.2020

Tavoitteena tuhat kiloa kuusenkerkkää

Lue lisää

Artikkeli

20.5.2020

Uusi väliaikainen koronakriisituki maaseudun yrityksille

Lue lisää

Yleishyödylliset

17.4.2020

Yhdistyksistä hyvinvointia Pohjois-Pohjanmaalle

Lue lisää

Uudet hankkeet

25.9.2019

Peltojen kuivatus kuntoon peruskuivatuksella

Lue lisää

Yritysjutut

3.9.2019

Leader-rahoitusta saaneet maaseudun uudet yritykset menestyvät koko maan keskivertoyrityksiä paremmin

Lue lisää

Uudet hankkeet

28.8.2019

Ruokaa kestävästi ja vastuullisesti -hanke tuo kuntakiertueen Iihin, Kuusamoon ja Raaheen

Lue lisää

Yleishyödylliset

26.6.2019

Digitalisaatio avaa uusia mahdollisuuksia etäkuntoutuspalveluihin

Lue lisää

Uudet hankkeet

26.6.2019

Elämysten tapahtumamaakunta -hanke on aloittanut Pohjois-Pohjanmaan alueella

Lue lisää

Yleishyödylliset

13.6.2019

Vanhat koneet esille ympärivuotisesti

Lue lisää

Yleishyödylliset

20.5.2019

Biotalous aktivoi liiketoimintaa Oulun seudulla

Lue lisää

Lähiliikuntapaikat | Yleishyödylliset

8.5.2019

Maaseudulla rakennetaan valtavasti lisää liikuntapaikkoja – talkootyö ja maaseuturahasto avainasemassa

Lue lisää

Yritysjutut

23.4.2019

Viljakas – maatilojen ekologinen edelläkävijä

Lue lisää

Artikkeli

15.4.2019

Pelson vankilatilan lehmille ja lampaille etsitään uutta kotia

Lue lisää

Yleishyödylliset

8.4.2019

VAU!HAUS työtilassa työskennellään yksin ja yhdessä

Lue lisää

Yritysjutut

22.3.2019

Kuntokeskus Prässin oma konsepti liikuttaa taviksia ja huippu-urheilijoita

Lue lisää

Yritysjutut

22.3.2019

IT-alalta teiden huoltoon maaseudulle

Lue lisää

Yleishyödylliset | Ympäristö

21.3.2019

Koivunmahlaa tutkitaan Pohjois-Pohjanmaalla

Lue lisää

Yritysjutut

6.3.2019

Pellepariskunta ottaa kiertueista kaiken hyödyn – eniten esityksiä ajomatkojen päässä

Lue lisää

Yritysjutut

5.3.2019

Hamppubetonista uusi kilpailija rakennusmarkkinoille

Lue lisää

Yritysjutut

28.2.2019

Kuituhamppu kukoistukseen Pohjois-Pohjanmaalla – päämääränä jatkojalostus

Lue lisää

Yritysjutut

22.2.2019

Betonisäiliöt puhtaiksi uudella menetelmällä

Lue lisää

Yritysjutut

5.2.2019

Monipuolisia liikuntapalveluja myös maaseudulla

Lue lisää

Kylät | Yleishyödylliset

4.2.2019

Sammutusauto sai sittenkin jäädä Oijärvelle

Lue lisää

Yritysjutut

22.1.2019

PuunHelinällä kunnioitetaan huonekalujen tarinaa

Lue lisää

Yleishyödylliset

7.1.2019

Suuret palvelut, pienet yritykset

Lue lisää

Yleishyödylliset | Ympäristö

19.12.2018

Tulvan korkeudet havainnollistuvat tulvapuistoissa

Lue lisää

Yritysjutut

4.12.2018

Maisema Oulujoelle

Lue lisää

Harrastus | Yleishyödylliset

26.11.2018

Pallo hallussa ympäri vuoden

Lue lisää

Kylät | Yleishyödylliset

13.11.2018

Kolme pariskuntaa pelasti vanhan meijerin

Lue lisää

Yritysjutut

8.11.2018

Arvokas loppu lemmikille

Lue lisää

Kansainvälisyys | Nuoret

30.10.2018

Nuoret suunnannäyttäjinä Skotlannissa

Lue lisää

Yleishyödylliset | Ympäristö

23.10.2018

Kyläyhdistys vesistöjen asialla

Lue lisää

Yritysjutut

17.10.2018

Maatilan arki hoivaa ja kuntouttaa

Lue lisää

Yleishyödylliset

12.10.2018

Wanha Raahe sai perinnemestarin

Lue lisää

Yritysjutut

5.10.2018

Oijärven oma monitoimikyläkauppa

Lue lisää

Yritysjutut

2.10.2018

Pariisista Posiolle

Lue lisää

Harrastus | Yleishyödylliset

27.9.2018

Koiraharrastus sai uutta kipinää

Lue lisää

Yritysjutut

26.9.2018

Kulkukoira puhuu jo ruotsia

Lue lisää

Kulttuuri | Yleishyödylliset

24.9.2018

Saaren uusi elämä

Lue lisää

Yritysjutut | Yritysryhmät

20.9.2018

Luontomatkailuyritysten reviiri laajenee

Lue lisää

Harrastus | Yleishyödylliset

8.9.2018

Pienestä suurta – Aakonvuori kasvoi liikunta- ja tapahtumakeskukseksi

Lue lisää

Yritysjutut

8.9.2018

Oluita Suomen puhtaimmasta lähdevedestä

Lue lisää

Lähiliikuntapaikat | Yleishyödylliset

6.9.2018

Rullailua, hengailua ja vaikuttamisen oppitunti

Lue lisää

Yritysjutut

6.9.2018

MeriRaahe tuo saariston joka aistille

Lue lisää

2.9.2018

Vuoden 2018 maaseututoimija on valittu

Lue lisää

Yleishyödylliset

29.8.2018

Kivikauden kylä uudistui

Lue lisää

Yleishyödylliset | Yrittäjät

23.8.2018

Yrittäjille apua markkinointiin ja verkostojen luomiseen

Lue lisää

Kulttuuri | Yleishyödylliset

21.8.2018

Valoa ja ääntä ympäri vuoden

Lue lisää

Lähiliikuntapaikat | Yleishyödylliset

16.8.2018

Frisbeegolfille pyhitetty Pikkarala

Lue lisää

Uudet hankkeet

8.8.2018

Startup Refugees tukee maahanmuuttajien työllistymistä

Lue lisää

Kulttuuri | Yleishyödylliset

24.7.2018

Vanhasta meijeristä elämäntäyteinen Kulttuurikeskus Kirnu

Lue lisää

Yritysjutut

14.6.2018

Lemmikin viimeinen matka

Lue lisää

Yleishyödylliset

13.6.2018

Yrittäjyysvalmennuksella lisää naisyrittäjiä

Lue lisää

Elintarvikeala | Yleishyödylliset

8.6.2018

Antibioottien ja torjunta-aineiden vähäinen käyttö näkyvät tilastoissa

Lue lisää

Yleishyödylliset

6.6.2018

Yhteisöllistä etätyötä

Lue lisää

Elintarvikeala

6.6.2018

Sopivien tuotteiden määrä elintarvikeviennin pullonkaulana – uusi konsepti kiihdyttää viennin kasvua

Lue lisää

Harrastus | Yleishyödylliset

24.5.2018

Ilmojen halki käy tervalentäjän tie

Lue lisää

Harrastus | Yleishyödylliset

23.5.2018

Rahoitusta harrastus- ja lähiliikuntapaikoille

Lue lisää

Yritysjutut

23.5.2018

Maailman parasta jugurttia

Lue lisää

Kylät | Yleishyödylliset

14.5.2018

Kylätalon korjauksesta vipinää Tavastkengälle

Lue lisää

Yritysjutut

24.4.2018

Kuljetus Kassinen pesee kaikki

Lue lisää

Rahoitus

24.4.2018

ELY-keskus rahoittaa maaseudun yrittäjyyttä ja elämän laatua

Lue lisää

Kulttuuri | Yleishyödylliset

23.4.2018

Muotoilubussi tuo askartelutoimintaa kouluajan ulkopuolelle

Lue lisää

Matkailu | Yritysjutut

16.4.2018

Kovaa tulosta Koillismaalla

Lue lisää

Yleishyödylliset

5.4.2018

Aistitoimintaa ja liikuntaa edistävä elämyspuutarha kohoaa Kannukseen

Lue lisää

Yleishyödylliset | Ympäristö

27.3.2018

Tulvat voivat yhä yllättää – varautuminen kannattaa

Lue lisää

Kulttuuri | Yleishyödylliset

21.3.2018

Siikajoen alikulkutunnelit muuttuvat kohtaamispaikaksi ja taidegalleriaksi

Lue lisää

Elintarvikeala

20.3.2018

Ruokariihessä puitiin Pohjois-Pohjanmaan elintarvikealaa

Lue lisää

Yleishyödylliset | Ympäristö

20.3.2018

Rahjan saariston luontokohteet kuntoon

Lue lisää

Yleishyödylliset | Yrittäjät

16.3.2018

Yritysten välinen yhteistyö kuntoon tapahtumien myötä

Lue lisää

Laajakaistat

22.2.2018

Laajakaistainfo.fi on portti parempiin yhteyksiin

Lue lisää

Yleishyödylliset

30.1.2018

Arkipäivän apua työttömille

Lue lisää

Kulttuuri | Yleishyödylliset

5.1.2018

Vanhoista aitoista uusi kohtaamispaikka

Lue lisää

Yritysjutut

2.1.2018

Villa Korkatti heräsi uuteen eloon nuorten yrittäjien käsissä

Lue lisää

Yleishyödylliset

12.12.2017

Tuokiotuvalla vuosittain 12 000 kävijää

Lue lisää

Reitistöt | Yleishyödylliset

4.12.2017

Kurjenjoesta viihtyisä kalastuskohde

Lue lisää

Yritysjutut

28.11.2017

Pakuria kansainvälisille markkinoille

Lue lisää

Harrastus | Yleishyödylliset

14.11.2017

Sopimuspalokuntien lähtövarmuus paranee

Lue lisää

Yritysjutut

9.11.2017

Käsin tehty puukko on kaunis käyttöesine

Lue lisää

Uudet hankkeet

31.10.2017

Digi haltuun!

Lue lisää

Energia | Yleishyödylliset

19.10.2017

Saksalainen kylä investoi 50 miljoonaa euroa uusiutuvaan energiaan

Lue lisää

Lähiliikuntapaikat | Yleishyödylliset

10.10.2017

Aittolassa puhalletaan yhteen hiileen

Lue lisää

Harrastus | Yleishyödylliset

5.10.2017

Posiolla harrastetaan agilityä sisähallissa

Lue lisää

Kylät | Yleishyödylliset

4.10.2017

Elävä kylä houkuttelee asujia

Lue lisää

Yritysjutut

26.9.2017

Isokenkäisten Klubi uudisti tilojaan

Lue lisää

Kulttuuri | Yleishyödylliset

26.9.2017

Kulttuuritalo Päiväkodin elämää

Lue lisää

Kiertotalous | Yleishyödylliset

25.9.2017

Hävikkipiste kiinnosti kuluttajia

Lue lisää

Harrastus | Yleishyödylliset

22.9.2017

Posiolla kartoitetaan uusia suunnistusmaastoja

Lue lisää

Nuoret | Yleishyödylliset

19.9.2017

Matalan kynnyksen mahdollisuus nuorille

Lue lisää

Uudet hankkeet | Yleishyödylliset

18.8.2017

Rajaton Verkosto

Lue lisää

Kulttuuri | Yleishyödylliset

15.8.2017

”Ollaan me saatu hyvä teatteri aikaan!”

Lue lisää

Yritysjutut

15.8.2017

Kujalan Porotila rakentaa uutta perinteitä kunnioittaen

Lue lisää

Yritysjutut

15.8.2017

25 vuoden osaamisella löytyy oikea sävy

Lue lisää

Lähiruoka | Yleishyödylliset

15.8.2017

Katuruokamarkkinoilla maistuvat Kuusamon luonnon parhaat maut

Lue lisää

Kylät | Yleishyödylliset

4.7.2017

Koko kylän yhteinen olohuone

Lue lisää

Laajakaistat | Yleishyödylliset

21.6.2017

Kesäkuitua Lakeuksilta

Lue lisää

Nuoret | Yleishyödylliset

19.6.2017

Satumetsän kautta kosketuksia luontoon

Lue lisää

Artikkeli

18.6.2017

Ideoita maaseuturahaston hanke- ja yritystukien hakuun

Lue lisää

Laajakaistat | Yleishyödylliset

17.6.2017

Valokuitu on kilpailukykyä ja elinvoimaa

Lue lisää