Aika: keskiviikko 3.2.2021 klo 17-19

Vieraskasvipalveluiden yrittäjäryhmät aloittavat tammikuussa!

Kaksi ensimmäistä kertaa käsitellään toimintaa yleisellä tasolla. Lopuksi voidaan koostaa pienryhmiä alueellisesti ja yrittäjien tarpeiden mukaan. Pienemmissä ryhmissä voidaan paneutua mm. julkisiin hankintakilpailuihin osallistumiseen, lupa-asioihin, rahoitukseen, oman toiminnan suunnitteluun ja yritysten yhteistyötoiminnan suunnitteluun. Suunnittelun tueksi tutustutaan yritysesimerkkeihin ja toimintaan. Tule mukaan kuulemaan, millaisia mahdollisuuksia vieraskasvien torjunta voi tarjota!

Ensimmäinen kokoontuminen 20.1.2020 klo 17 – 19

  • Mitä vieraskasvihallinnan yrittäjyys on ja mitä asioita huomioitava (lainsäädäntöä, tekniikkaa, menetelmiä jne.), maisema- ja ympäristöasiantuntija Taimi Mahosenaho
  • Toiminnan esittely ja tietoa koottavasta ryhmästä ja tarjottavasta tuesta, yritysasiantuntija Tuula Kokko ja projektipäällikkö Minna Paakkola
  • Yrittäjien oman toiminnan esittelyt: kukin yrittäjä voi kertoa omasta toiminnastaan ja mitä palvelua voisi ehkä tarjota vieraskasvityössä
  • Yhteenveto ja loppukeskustelu

Toinen kokoontuminen 3.2.2020 klo 17 – 19

  • Kilpailutukset ja julkiset hankinnat, yrittäjä Juha Väyrynen
  • Vieraskasvien hallinta ja torjunta tiealueilla, urakointiin liittyviä kysymyksiä ja toiminnansuunnittelu valtakunnan tasolla, asiantuntija Marketta Hyvärinen, Väylävirasto
  • Yritysesimerkki
  • Yrittäjien esittäytyminen
  • Ketä toimijoita alalla on, pienryhmien kerääminen

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: taimi.mahosenaho@maajakotitalousnaiset.fi puh. 040 551 7807 tai minna.paakkola@proagria.fi puh. 043 827 2996

Tilaisuuksien mainos

Ajankohtaista

14.12.2020

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen vuoden 2021 ensimmäinen valintajakso päättyy 22.1.2021

Lue lisää

26.1.2021

Webinaari-sarja marjanviljelijöille, 26.1. – 2.2.

Lue lisää

26.1.2021

Yhdistyksistä hyvinvointia -hankkeen koulutukset, 26.1. – 13.2.

Lue lisää

27.1.2021

Yhteistyöllä tuloksia Perämeren rantaniittyjen hoidossa -webinaari, 27.1.

Lue lisää

2.2.2021

Matkailuhankkeiden tulokset ja vaikuttavuus -webinaari, 2.2.

Lue lisää

3.2.2021

Vieraskasveista yrittäjyyttä, 3.2.

Lue lisää

3.2.2021

Metsät ja puurakentaminen hiilikeskustelussa 2021 -webinaari, 3.2.

Lue lisää

4.2.2021

Satelliittidatan hyödyntäminen peltoviljelyssä, 4.2.

Lue lisää

8.2.2021

Energiatehokkuudesta taloudellisia säästöjä, 8.2.

Lue lisää

9.2.2021

Maatilan biokaasutuotanto -webinaari, 9.2. + 10.2.

Lue lisää

11.2.2021

Puurakentamisen perusteet -webinaarisarja, 11.2.

Lue lisää

11.2.2021

Maaperäskannauksella paikkakohtaista tietoa, 11.2.

Lue lisää

18.2.2021

Lähiruokaa ammattikeittiöille, 18.2.

Lue lisää

25.2.2021

Lähiruokaa jatkojalostajalle, 25.2.

Lue lisää