Perjantai 13.9. klo 13:00-14:00 etäyhteydellä

Tilaisuudessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen asiantuntijat kertovat ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyvien yleishyödyllisten investointien ja kehittämishankkeiden hakumahdollisuuksista. Ohjelmassa on varattu aikaa osallistujien kysymyksille.

Tilaisuuden ohjelma:

  • Millaisia hankkeita voidaan rahoittaa, Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö
  • Ohjeita hakemiseen, Kukka Kukkonen, asiantuntija
  • Osallistujien kysymyksiä ja keskustelua

Ilmoittaudu tilaisuuksiin tästä linkistä
Ilmoittautumisen jälkeen lähetämme etäyhteyslinkin, jolla pääset osallistumaan tilaisuuteen.

Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskus pyytää Maaseuturahastoon rahoitusesityksiä toiminta-alueensa kunnilta ja muilta yleishyödyllisiltä toimijoilta ympäristön tilaa parantavista ja ilmastonmuutokseen liittyvistä kehittämis- ja investointihankkeista.

Tässä vaiheessa ELY-keskus suuntaa Maaseuturahaston varoja enintään 3 miljoonaa euroa ympäristön tilaa parantaviin rakentamis- ja kehittämishankkeisiin (myös yritysten verkostoitumiseen). Esimerkkejä:

  • reitistöt (vaellus ja retkeilyreitit, ei maastoliikennereitit)
  • vesihuolto
  • vesistöjen tilan parantaminen
  • ilmastonmuutokseen varautuminen (esim. tulvasuojelu)
  • merkittävät kulttuuriperintöä hyödyntävät/parantavat investoinnit

Hankkeiden tulee sijaita muualla kuin Oulun kaupungin keskustan alueella ja ne rahoitetaan pisteytysjärjestyksessä, jossa huomioidaan mm. hankkeiden laatu ja vaikuttavuus. Hankkeiden odotetaan tukevan maaseudun elinkeinojen kehittymistä ja elinvoimaisuutta. Hankkeiden valinnassa arvostetaan niiden uutuusarvoa. Valinnassa kiinnitetään huomiota myös hankkeen toteuttamisvalmiuteen sekä hakijan kykyyn aloittaa toteutus mahdollisimman pian valinnan jälkeen. Yksilöity investointisuunnitelma, sen pohjalta tehty tarkka kustannusarvio ja investoinnin edellyttämät luvat ovat rahoituksen ehtoina.

ELY-keskuksesta haettavissa maaseutuohjelman hankkeissa on käytössä kiinteät julkiset tukitasot, jotka vaihtelevat hanketyypin mukaan 70-100%.

Rahoituspäätökset tehdään ensisijaisesti valintajaksojen (31.10.2019 ja 31.3.2020) päätyttyä. Hankkeet tulee toteuttaa vuoden 2022 loppuun mennessä.

Lisää tietoa hakemisesta: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kehittamishankkeet > valitse aluevalinnasta Pohjois-Pohjanmaa.

Lisätietoja:
Kukka Kukkonen
kukka.kukkonen@ely-keskus.fi
0295 038 232

Ajankohtaista

26.11.2019

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen valintajaksot 2020

Lue lisää

26.2.2020

Mesimarja -info, 26.2. Piippola

Lue lisää

8.3.2020

Ikäihmisten perhehoito -info, 8.3. Taivalkoski

Lue lisää

17.3.2020

Ideasta rahaksi -työpaja, 17.3. Ii

Lue lisää

17.3.2020

Teams-koulutus, 17.3. Kuusamo

Lue lisää

24.3.2020

Ikäihmisten perhehoito -info, 24.3. Kuusamo

Lue lisää

25.3.2020

Kassakone kilisemään, 25.3. Haapavesi

Lue lisää

26.3.2020

Luonnosta asiakkaalle -treffit, 26.3. Oulu

Lue lisää

26.3.2020

Myynnin Super-päivä, 26.3. Haapavesi

Lue lisää