Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää Maaseuturahastoon hanke-esityksiä, joilla tuetaan maaseudun elinkeinojen toipumista, kehittymistä ja maaseudun elinvoimaisuutta asuin- ja työympäristönä.  

Hanke-esityksiä pyydetään erityisesti seuraaviin Pohjois-Pohjanmaan alueellisen suunnitelman toteuttamista tukeviin tavoitteisiin:    

1. Ilmastonmuutoksen varautumiseen ja ympäristömyönteiseen yritystoimintaan tähtäävät kehittämishankkeet    

2. Yleishyödyllisten investointien rakentaminen    

 • Reitistöt (vaellus- ja retkeilyreitit, ei maastoliikennereitit)   
 • Vesi- ja jätehuolto ja vesistöjen tilan parantaminen   
 • Laajakaistat  
 • Muut yleishyödylliset merkittävät investoinnit (kustannusarvio yli 180 000 €) 

3. Kokeiluhankkeet verkostojen kehittämiseen tai uusien verkostojen luomiseen sekä verkostojen viestinnän vahvistamiseen (aktivointihankkeina n. 100 000–150 000 €/hanke) seuraaviin teemoihin    

 • Maaseutumatkailun kehittäminen ja elpyminen   
 • Elintarvikealan vientiverkostot  
 • Kiertotalouden ja bioenergia-alan verkostojen kehittäminen kansainväliselle tasolle  
 • Ilmastopositiivisen maanviljelyn valtakunnalliset ja kansainväliset verkostot   
 • Metsäalan yrittäjien osaamisverkosto (mm. puunkorjuun ja metsäojituksen)
 • Puualan yritysten yhteistyöverkoston vahvistaminen Pohjois-Pohjanmaalla  

4. Selvitykset ja analyysit Pohjois-Pohjanmaan nykytilasta ja tulevaisuudesta (kertakorvaushankkeina (lump sum) n. 50 000–80 000 €/hanke) seuraavista teemoista:   

 • Maaseutuyritysten ja maatilojen liitännäiselinkeinojen tulevaisuusanalyysi   
 • Maaseutuyritysten palvelutarpeet tulevaisuudessa, millainen olisi tulevaisuuden maaseutuyrityspalveluiden verkosto     
 • Maatilojen uudet omistusmuodot ja työvoima kysymykset   
 • Etätyöskentelyn ja monipaikkaisen asumisen edistämisen keinot maaseudulla    

Pohjois-Pohjanmaata koskevat hankehakemukset tulee toimittaa ELY-keskukseen 31.10.2020 tai 30.11.2020 mennessä Hyrrä -järjestelmän kautta. Lisätietoa järjestelmästä ja tukiehdoista sekä hakuteemoista ELY-keskuksesta. Hausta järjestetään hakuinfo perjantaina 2.10.2020 klo 13:00.  Ilmoittaudu hakuinfoon tästä linkistä.

Haku on ehdollinen ja hankkeiden myöntö toteutuu käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa valtiontalouden lisäbudjetin valmistuessa tai ELY-keskuksen saadessa käyttöön muuta hankerahoitusta.   

Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä ELY-keskuksen asiantuntijoihin:

Kukka Kukkonen, asiantuntija, 0295 038232

Pirjo Onkalo, asiantuntija, 0295 038 108 (yleishyödylliset investoinnit)

Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö, 0295 038 138

sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Ajankohtaista

1.2.2021

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen vuoden 2021 valintajaksot

Lue lisää

21.9.2021

Tietoturva ja tietosuoja, 21.9. + Kestävä kehitys, 30.9.

Lue lisää

22.9.2021

Oulua lämmitetään pian puulla! 22.9. Oulu

Lue lisää

23.9.2021

Puurakentajan aamukahvit, 23.9.

Lue lisää

23.9.2021

Suo as a service – hankkeen päätöstilaisuus, 23.9.

Lue lisää

5.10.2021

Aika toimia – Pohjoisen ilmastopäivä, 5.10. Oulu

Lue lisää