Onko sinulla alkutuotantoon liittyvä ongelma, jonka ratkaiseminen synnyttäisi innovaation, josta olisi hyötyä laajemmalle joukolle? Ratkaisu tuottaisi lisää tuottavuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä alan yrityksille? Ongelmanratkaisu uudistaisi maa- ja metsätaloutta tai edistäisi biotaloutta?

Jos vastasit kyllä, voisit tutustua maaseudun innovaatiorahoitukseen. Sillä tuetaan maaseudun innovaatioryhmiä eli EIP-ryhmiä. Tutustu tarkemmin innovaatioryhmiin sivun alalaidassa tai niiden omalla esittelysivulla.

Maaseudun innovaatioryhmät parantavat maatalouden ja muun alkutuotannon tuottavuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä. Toiminnassa yhdistyvät yrittäjien käytännönläheinen osaaminen ja muiden asiantuntijoiden tietämys. Ryhmät ratkaisevat jonkin tunnistetun ongelman ja jakavat syntyneen innovaation yleisesti käyttöön.

Maaseudun innovaatioryhmä koostuu vähintään kahdesta osapuolesta:

    1. maatalouden, metsätalousalan, maataloustuotteiden jalostuksen ja näihin liittyvät biotalousalan yritykset
    2. ratkaistavan kysymyksen kannalta oleelliset asiantuntijat (organisaatiot), esim. tutkijat, neuvojat, yhdistykset.

Maaseudun innovaatioryhmän ratkaiseman idean ja uudistuksen on oltava kytköksissä ryhmässä mukana oleviin alkutuotantoa edustavien yritysten toimintaan. Koska tavoitteena on uudistuminen ja toiminta, jolla on uutuusarvoa, ratkaistavan ongelman tulee olla uusi tai sellainen, jota ei ole aikaisemmin kokeiltu Suomessa.

Ryhmän odotetaan kertovan työnsä tuloksista laajasti. Näin idean voi napata käyttöönsä myös sellainen viljelijä tai muu yrittäjä, joka ei ollut jäsenenä innovaatioryhmässä.
 
Maaseudun innovaatioryhmä toimii käytännössä kehittämishankkeena. Hanke on valtakunnallinen. Jos aiheellasi on kansainvälisiä kytköksiä, ne voidaan ottaa osaksi hankekokonaisuutta. Maaseudun innovaatioryhmän toiminta-aika on 1–3 vuotta.

Haku maaseudun innovaatioryhmiksi järjestetään kaksivaiheisena. Ideahaun jälkeen varsinaiseen hakuvaiheeseen valitut hakijat hakevat rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Maaseutuohjelmasta rahoitetaan kymmenkunta maaseudun innovaatioryhmää ohjelmakauden 2014–2020 aikana. Julkinen rahoitus on kokonaisuudessaan noin kolme miljoonaa euroa.

Vuonna 2016 valitut innovaatioryhmät

Vuonna 2017 valitut innovaatioryhmät

Ideahaku on käynnissä 22.11.2018-31.1.2019. 
Lue lisää!

Lisätietoja:
maa- ja metsätalousministeriössä Leena Anttila, 02951 62240, etunimi.sukunimi@mmm.fi
maaseutuverkostopalveluissaJoel Karlsson, 040 531 1966, etunimi.sukunimi@mavi.fi

Ajankohtaista

Infotilaisuus

20.6.2019

Pellonpiennarpäivät kuminapellolla, 20.6. Siikalatva

Lue lisää

Tapahtuma

7.8.2019

Luke Ruukin tutkimusasemapäivät, 7.8. Ruukki

Lue lisää

Tapahtuma

23.8.2019

IlmastoAreena, 23.-24.8. Ii

Lue lisää

Kilpailu

31.8.2019

European Organic Food Innovation Award -kilpailu, 31.8

Lue lisää

Työpajat

3.9.2019

Luomubuumi – lisää luomutuotteita, 3.9. Oulu

Lue lisää

Opintomatka

10.11.2019

Energiayrittäjyysmatka Saksaan, 10.-13.11.2019

Lue lisää

Uutinen

31.12.2019

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen valintajaksot

Lue lisää